Podaci prijave

  Osobni podaci

  Adresa

  Komunikacija

  Karijera (4 godine i škola)
  Znanje njemačkog (označite) *

  Vozačka dozvola (označite) *

  Vozačka dozvola kat. B
  NeDa

  Mobilitet (označite) *

  automobil
  NeDa

  bicikl
  NeDa

  motocikl
  NeDa

  Ostalo

  Jeste li već imali liječničke preglede na poslu?
  NeDa

  Imate li alergije?
  NeDa

  Jel imate prijelazne bolesti?
  NeDa

  Jel imate radne nesposobnosti ili teške invaliditete?
  NeDa

  Jel ste sposobni za rad na visini?
  NeDa

  Jel ste školovani za prvu pomoć?
  NeDa

  Da li trenutno imate neku evidentiranu bolest?
  NeDa

  Imate li neki hendikep koji bi vam ostvarao poteškoće na potencijalnom radnom mjestu? ako da koje?
  NeDa

  Da li ste već kažnjavani? zbog čega?
  NeDa


  Digitalni potpis