Formularz aplikacyjny

 

  Dane kandydata/ki

  Adres zamieszkania

  Możliwość kontaktu

  Przebieg kariery zawodowej oraz wykształcenie (4 ostatnie lata)
  Znajomość j.niemieckiego (prosze zakreślić) *

  Prawo jazdy (proszę zakreślić) *

  prawo jazdy kategorii B
  NieTak

  Mobilność (proszę zakreślić) *

  samochód

  NieTak

  rower
  NieTak

  motocykl
  NieTak

  Dodatkowe informacje

  Czy ma Pan / Pani alergie? Jakie?
  NieTak

  Czy ma Pan / Pani choroby zakaźne?
  NieTak

  Czy posiada Pan / Pani stopień niepełnosprawności?
  NieTak

  Czy może Pan / Pani pracować na wysokości?
  NieTak

  Czy ma Pan / Pani kurs pierwszej pomocy?
  NieTak

  Czy jest Pan / Pani obecnie chory / a i nie może pracować?
  NieTak

  Czy ma Pan / Pani jakieś ograniczenia zdrowotne? Jeżeli tak to jakie?
  NieTak

  Czy był / a Pan / Pani karany / a? Powod?
  NieTak


  Podpis cyfrowy